OSB en UAE sloegen de handen in elkaar en schreven samen een open brief naar de Belgische regering om hen te vragen alles in het werk te stellen om Djalali vrij te krijgen. Het is nu of nooit!

De Oudstudentenbond en L'Union des Anciens Etudiants de l'ULB roepen de Belgische regering op om alles op alles te zetten om Ahmadreza Djalali vrij te laten. U vindt de originele brief via de link of hieronder.

Mevrouw de Vice-Premier,

De Oudstudentenbond van de Vrije Universiteit Brussel en de L'Union des Anciens Étudiants de L'Université Libre de Bruxelles hebben de noodzaak uw aandacht te vragen voor de dramatisch dreigende executie van Dr. Ahmadreza Djalali.

U werd waarschijnlijk al in kennis gesteld van het feit dat zijn echtgenote afgelopen dinsdag 24 november op de hoogte werd gebracht van het verblijf in isolement van haar echtgenoot en de nakende executie.

Dr. Djalali woonde in Zweden met zijn familie tot 2016 en is een befaamde specialist in de spoedgeneeskunde en gast-docent aan de VUB.

Bij de bekendmaking van zijn arrestatie hebben onze universitaire gemeenschappen zich gemobiliseerd om, aan de zijde van verschillende internationale organisaties (Amnesty International, Scholars at Risk, ... ), te strijden tegen zijn onmenselijke detentie en het schijnproces dat leidde tot de doodstraf op beschuldiging van spionage.

Onze verenigingen hebben deelgenomen aan de verschillende mobilisaties om deze onderdrukkende praktijken van het Iraanse regime, ten overstaan van onderzoekers en docenten aan onze Europese onderwijsinstellingen, aan te klagen.

Ham id Babei, doctor aan de Uluik, werd vrijgelaten na zes jaar gevangenschap, maar verblijft nog steeds met zijn vrouw Cobra Parsajoo in huisarrest.

Vorige week nog brachten we hulde, ter gelegenheid van de St. Verhaegenviering, aan 23 studenten en oud-studenten van onze universiteiten, die het ultieme offer brachten in hun strijd tegen de tirannie van de nazi's om hun ideaal te verdedigen: Vrijheid en Democratie. Deze herdenking dwingt ons tot waakzaamheid en actie als vergelijkbare evenementen zich voordoen.

De situatie van Dr. Djalali lijkt uitzichtloos. Maar vanwege uw gehechtheid aan de mensenrechten en de rechtstaat, en de essentiële rol die onze universiteiten en hun onderzoekers en docenten hebben in het uitdragen van de vrijheden en principes van de democratie, dringen wij toch aan om alle mogelijke acties te ondernemen en dit met de meeste hoogdringendheid.

Dr. Djalali heeft heel zijn leven getracht om mensen te verzorgen en te redden, maar ook zijn gelijken op te leiden om samen met kennis de duisternis te overwinnen. Het is nu onze opdracht om deze strijd voor en met hem te voeren.

In de hoop dat u alles kan in het werk stellen om aan deze oproep gevolg te geven, verblijven wij, Mevrouw de Vice-Premier, met de meeste hoogachting.