Over het lidmaatschap

Banden aanhalen

Beste OSB’ers, VUB alumni en sympathisanten,

Met veel trots kijk ik terug op het afgelopen jaar. Het nieuwe uitzicht
van de BAM! en de inhoudelijke versterking ervan werden
door menig mensen goed gesmaakt. We zetten hier verder op in
2018. Het hoogtepunt van dit jaar was weerom het Galabal Vrije
Universiteit Brussel. Samen met de 800 aanwezige gasten hebben
we niet alleen de VUB, maar ook haar alumnigemeenschap weer
eens op de kaart gezet. We verwelkomen jullie graag opnieuw
in 2019 voor een spetterende jubileumeditie in het kader van
50 jaar OSB. Dankzij jullie engagement voor onze Alma Mater
kunnen we het mogelijk maken om oud-studenten ook na hun
studies bij elkaar te brengen. Samen met jullie blijven we ons ook
in 2018 inzetten om de banden aan te halen en de VUB-gemeenschap
te versterken. Ik hoop dan ook van harte u terug te mogen
verwelkomen als lid van de Oudstudentenbond VUB.

Nicolas Dutré,

Voorzitter Oudstudentenbond VUB

Afbeelding
Afbeelding

Activeer je lidmaatschap

Standaard lidmaatschap: 35 euro
Ingenieurs zijn automatisch lid van BrEA. Apothekers zijn automatisch lid van OSAB
Alumni uit de faculteit Letteren en Wijsbegeerte zijn automatisch lid van L&W-alumni.

Lidmaatschap met steun aan Studiekring Vrij Onderzoek (VO)
35 euro + 2,50 euro of vrije bijdrage

Lidmaatschap met steun aan Union des Anciens Etudiants de l’ULB (UAE)

35 euro + 7,50 euro

Partnermembership

Twee leden met eenzelfde domicilie zijn allebei lid: 55 euro

Rekeningnummer BE33 0353-7600-1646
Mededeling: ‘Lidgeld 2018’, gevolgd door je naam en voornaam

​Je kan ook een gift doen aan OSB.

Met het schenken van een gift verwerf je dezelfde rechten als een effectief lid. Voor een gift kan je een fiscaal attest krijgen, waardoor je een belastingsvoordeel hebt van 45%. Een gift is enkel mogelijk voor één persoon voor één jaar (geen domiciliëring) en bedraagt €50*.

Rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 - BIC GEBABEBB
Op naam van Steunfonds VUB-OSB
Mededeling: GIFT78638DCINK2 + naam en voornaam

*Een fiscaal attest wordt uitgereikt vanaf een bedrag van 40 euro. Om in aanmerking te komen voor alle rechten zoals van effectieve leden, is een gift van 50 euro vereist.

Afbeelding
Nieuws

Je blijft op de hoogte van het reilen en zeilen van OSB en de VUB, via post en via mail.

BAM!

Je ontvangt driemaandelijks het ledenmagazine BAM! met interviews, columns en het activiteitenaanbod van OSB en haar partners.

Activiteiten

Je kan aan ledentarief deelnemen aan OSB-activiteiten.

Faciliteiten

Je eet aan studententarief in het VUB-restaurant en blijft gebruik maken van de VUB-faciliteiten.

Word nu lid

Met jouw steun hopen we onze actieve werking verder te kunnen zetten. Zo kunnen we ons volledig inzetten om de renteloze studentenleningen te behouden, meer activiteiten te organiseren en de uitgave van de BAM! te kunnen garanderen.