Nieuwjaarsspeech van de voorzitter van OSB Nicolas Dutré.

Beste vrienden,

Welkom op de OSB-nieuwjaarsreceptie 2019.

Om te beginnen zou ik toch even willen stilstaan bij het droeve nieuws dat ons gisteren bereikte. Etienne Vermeersch, voorvechter van het vrijdenken en ere-lid van OSB, heeft zelf besloten om ons na een slepende ziekte te verlaten.

Met hem en allen die hem zijn voorgegaan in gedachten moeten we des te meer de fakkel hoog houden. Zeker nu in deze moderne maatschappij onze waarden en normen steeds meer onder druk staan. Asielaanvragen worden een klassestrijd voorbehouden aan zij die geld genoeg hebben om een visum te kunnen betalen. Professor Djalali zit ondanks alle internationale en politieke druk nog steeds vast zonder een eerlijk proces. Of Asia Bibi, die in Pakistan met de dood bedreigd wordt omdat ze een religieus personage op de korrel genomen zou hebben. Alleen door samen te durven dromen, geloven dat het anders kan en effectief iets te doen kunnen we hier verandering in brengen.

Er zijn uiteraard ook vele zaken om ons op te verheugen. Het feit dat we hier vandaag allen samen zijn met onze vrienden van deMens.nu om het glas te heffen is daar zeker één van. Ik wil ieder van jullie dan ook hartelijk bedanken voor de blijvende steun aan de OSB.

Voor de OSB zal 2019 te boek staan als een feestjaar. De Oudstudentenbond bestaat immers 50 jaar als vzw en onze Alma Mater viert ook haar vijftigjarig bestaan na de afsplitsing van de ULB. We gaan dit uiteraard met de gepaste luister vieren. Eerst en vooral gaan we met de steun van deMens.nu een boek uitbrengen over de geschiedenis van de OSB en hoe deze samenloopt met het ontstaan van de VUB en de opgang van de georganiseerde vrijzinnigheid. Aan dit boek koppelen we ook een tentoonstelling die te bezichtigen zal zijn in verschillende Vrijzinnige Centra in Vlaanderen en Brussel. Houd voor meer informatie zeker onze nieuwsbrief, BAM!, facebookpagina en website in de gaten.

Ook het galabal zal een speciale editie kennen. De OSB kiest er bewust voor om terug naar Brussel te keren. Het galabal zal namelijk plaatsvinden in de achtertuin van koning Filip, in Docks Dome. Ik hoop jullie dan ook allemaal opnieuw te mogen verwelkomen op 18 oktober 2019.

Laten we het glas heffen op elkaar en op de toekomst!

i