Prof. dr. Wim Distelmans was 20 jaar geleden één van de oprichters van het supportief en palliatief dagcentrum TOPAZ, een uniek zorgmodel! Hij is o.a. voorzitter van het Forum Palliatieve Zorg, de palliatieve thuisequipe Omega en LEIF. Samen met het consultatieteam Ulteam en de Leerstoel ‘Waardig Levenseinde’ van deMens.nu aan de VUB stond hij dus mee aan de basis van de 6 organisaties die deel uitmaken van het expertisecentrum Waardig Levenseinde W.E.M.M.E.L. en zijn Brusselse campus Br.E.L. (Brusselse Expertise Levenseinde). Hij schreef verschillende baanbrekende boeken waaronder zijn recent verschenen boek over palliatieve sedatie. Weinigen zijn beter geplaatst om ons mee te nemen in een verhaal over euthanasie, palliatieve zorg, en alle gerelateerde levenseindezorgtopics.

PROGRAMMA  Onthaal 19.00 uur  Lezing 19.30 uur Gevolgd door vragen uit het publiek en receptie

LOCATIE  Vrije Universiteit Brussel Campus Etterbeek, U-Residence Pleinlaan 2, 1050 Brussel Parkeren kan onder het gebouw

INFO EN INSCHRIJVINGEN  Toegang gratis. Inschrijvingen (verplicht) en info: Nationaal secretariaat HVV, Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen, secretariaat@h-vv.be, T 03 233 70 32

Meer info: Magda Heeffer, HVV Brussels Gewest, e-mail hvvbrussel@h-vv.be, T 02 742 03 23


Deze voordracht maakt deel uit van de Week van de Ethiek. Meer info: 

http://www.vub.ac.be/weekvandeethiek/