Is het een jongen of een meisje? Dat is vaak de eerste vraag bij een geboorte. Zo vanzelfsprekend. Of toch niet? Soms staat genderidentiteit haaks op de werkelijke sekse waarmee iemand geboren wordt. Vrouwen voelen zich mannen en omgekeerd. Sommigen willen hun genderexpressie, en vaak ook hun lichaam, aanpassen. Anderen willen zich dan weer niet laten duwen in het hokje van man of vrouw.

Dit doet ons vragen stellen bij het concept ‘geslacht’. In hoeverre kan je mensen opdelen in mannen en vrouwen? Moeten we spreken van een derde geslacht, het zogenaamde X-geslacht? Of stoppen we met spreken over ‘geslachten’?

Ook als transgenders hun geslacht niet laten veranderen, kunnen we op problemen stuiten. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een transman die bevalt van een kind? Als we het over jongeren en kinderen hebben, dan is het taboe nog groter. Kan het dat we aan een 13-jarig meisje hormoonremmers geven om de puberteit uit te stellen? Moeten er aparte toiletten komen?

Kom luisteren naar dit debat over het denken over geslachten.

Met:

- Joz Motmans, coördinator van het Transgender Infopunt UZ Gent
- Alexandra Vanvooren, juriste en winnaar van de Vlaamse Scriptieprijs in 2014 met haar thesis over de rol van het Burgerlijk Wetboek in de huidige genderongelijkheid
- Samuel De Schepper, transman en auteur van ‘Aan de achterkant was alles in orde’
- Jacinta De Roeck (moderator), ex-senator en werkzaam als ethisch expert bij de studiedienst van Open VLD

Inschrijven: Jo.dirix@pxl.be of ingeburg.digneffe@pxl.be