Kort na de beëindiging van zijn mandaat als rector van de Vrije Universiteit Brussel kreeg prof. Paul De Knop de diagnose dat (uitgezaaide) melanoomkanker werd vastgesteld; dit is nog steeds één van de meest agressieve vormen van kanker. Tijdens zijn behandeling in het UZ Brussel kwam hij in contact met Prof. Bart Neyns en zijn onderzoeksteam. Zijn experimentele behandeling, nl. de immunotherapie, levert reeds hele mooie resultaten maar vergt nog meer onderzoek om meer mensen, sneller en betaalbaar uit hun penibele toestand te helpen. Luister op zaterdag 21 maart naar een persoonlijke getuigenis van voormalig rector van de VUB, Paul De Knop.

Dit is een activiteit van OSB-UPV Hasselt in samenwerking met de Grijze Geuzen.

Leden= gratis,                                                                                                                             

Niet leden=€3

Inschrijven via info@osb.be