Tijdens deze golfinitiatie kunnen niet-golfers kort kennismaken met de sport. Na een theoretische uiteenzetting, krijgt iedereen de kans wat te oefenen om het dan tegen elkaar op te nemen in een vriendschappelijke competitie. 

Normaal gezien moet je lid zijn van een club om te mogen golven. De OSB biedt je dus een unieke kans. Grijp deze zeker en schrijf je in via info@osb.be

Deelname bedraagt 25 euro voor leden en 30 euro voor niet-leden.