De kracht van de Bokkenrijdersmythe

Wanneer mensen de naam Bokkenrijders horen, komen er allerlei beelden bovendrijven. Het zijn beelden van door de duivel geholpen rovers, vrijheidsstrijders, onschuldige burgers die onterecht beschuldigd werden en kruimeldieven die een maffiastatus kregen.
Opmerkelijk is dat na bijna twee eeuwen onderzoek en honderden publicaties verder bevindingen van onderzoekers die deze beelden bestreden of onderbouwden vaak weinig bijval kregen. Wetenschappelijk onderzoek van een gezaghebbende hoogleraar over de Bokkenrijders werd (en wordt) zelfs weggehoond. Hoe is dat te verklaren?

Het antwoord op die vraag luidt onder meer dat de mythevorming over de Bokkenrijders altijd een grotere maatschappelijke impact heeft gehad dan de historische waarheid. De Bokkenrijdersmythe verschafte aan een aantal belangrijke maatschappelijke functies invulling waar de geschiedwetenschap dat niet kon. In deze lezing worden de mechanismen besproken die in een moderne samenleving werkzaam zijn en die aan de Bokkenrijdersmythe al twee eeuwen lang zoveel veerkracht verschaffen.

Een lezing met drs. Jos Meuwissen aangeboden door OSB Limburg - UPV Hasselt ism het Willemsfonds.

Deelname: kosteloos voor leden Oudstudentenbond VUB, UPV en het Willemsfonds, € 3 voor niet-leden