Het riolennet onder de stad Brussel is bijna 400 km lang. Kilometers ondergrondse vertakkingen die elke dag duizenden m³ afvalwater verzwelgen. Zet je dus schrap voor een reis in deze aders van Brussel. We bezoeken het museum dat vertelt wanneer, waarom en hoe de riolen werden aangelegd. Een museum dat het werk van de mensen in deze ondergrondse wereld onthult en de watercyclus van de stad blootlegt.

Deze activiteit is in samenwerking met het Willemsfonds.
Deelname bedraagt € 5 voor leden en € 8 voor niet leden.