De lockdown uit het voorjaar heeft ons genoodzaakt onze Algemene Vergadering in maart te annuleren. We hebben een nieuwe datum ingepland binnen een coronaveilig kader. De Algemene Vergadering zal doorgaan op zaterdag 10 oktober 2020 vanaf 10u00 op de VUB-campus met in primeur een gelijktijdige online teams-meeting.

Wenst u graag deel te nemen aan onze Algemene Vergadering, graag bevestiging voor 5 oktober via info@osb.be. Ook graag melding of u ter plaatse aanwezig zal zijn of via de digitale weg. Wij hopen jullie talrijk te mogen verwelkom.