Prof. Geert Debersaques, onderwijsprofessor VUB en kamervoorzitter in de Raad van State

Mevr. Marie Ryckaseys, vrijwillig assistent aan de VUB en rechter in vreemdelingenzaken

Prof. Debersaques en mevr. Ryckaseys spitsen zich toe op het toenemende belang van het EVRM en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Handvest) bij geschillenbeslechting in het vreemdelingencontentieux. In de uiteenzetting zal vooral de nadruk liggen op de praktijk.

Locatie en tijdstip

Promotiezaal D2.01, VUB campus, Pleinlaan 2, 1050 Elsene