Image

Barbara Tollenaere heeft doorheen de jaren een ruime ervaring opgebouwd in het werken met het Europees Referentiekader(ERK), het referentiesysteem bij uitstek binnen hettalenonderwijs. Na haar studies Romaanse Taal-en Letterkunde (incl. Aggregaat) verbleef zij een jaar in Lissabon, waar zij onder andere meewerkte aan het opstellen van de internationale taalexamens Portugees op basis van het ERK. Na haar terugkomst gaf zij lessen Portugees, Frans en Nederlands voor anderstaligen en specialiseerde zij zich verder in communicatief talenonderwijs. Momenteel is zij adjunct-directeur aan het CVO Handelsschool in Aalst, waar zij de leerkrachten talen en NT2 begeleidt. Zij gaf reeds meerdere workshops rond het implementeren van het ERK in een communicatieve lespraktijk, met concrete voorbeelden van hoe dit in combinatie met de leerplandoelstellingen kan gebeuren.

Locatie en tijdstip

Wenst u een sessie taakgericht werken vast te leggen? Neem dan contact op met ons via info@osb.be.