2022 zal opgetekend staan als het crisisjaar dat volgde op het coronatijdperk. Crisis, dat betekent dat heel wat mensen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo ook de vzw ‘Vergeet de Kinderen niet!’.

In 2013 zag de vzw Vergeet de Kinderen Niet! het levenslicht. Vergeet de Kinderen Niet! is een initiatief dat 100% gedragen wordt door enthousiaste vrijwilligers. Eén van die vrijwilligers is gewezen OSB-personeelslid Yasmina Boubkari. De vzw heeft als doel om op een laagdrempelige manier een vrijetijdsaanbod te creëren voor dakloze kinderen en voor kinderen van ouders met een beperkt financieel inkomen. Intussen hebben zij een voortrekkersmodel uitgebouwd op vlak van vrijetijdsparticipatie voor kwetsbare kinderen. Dat zijn de dakloze kinderen die we bereiken meer dan waard.

Heb jij ook nog mooi, bruikbaar en compleet speelgoed dat in onbruik is geraakt en dat je graag een tweede leven wil geven? Maak een kind blij en breng het dan binnen bij één van onze verzamelpunten:

  1. OSB-huis (Triomflaan 40, 1160 Oudergem) – na afspraak via info@osb.be
  2. ’t Complex (VUB-campus, gebouw L) tijdens de openingsuren
  3. Hoofdzetel HUJO (Sint Pietersnieuwstraat 1, 9000 Gent) – na afspraak via hanne@hujo.be
  4. VOC Mechelen (Steenweg 32, Mechelen) – na afspraak via 015 21 24 71 of contact@vcdeschakel.be
  5. Hoofdzetel Humanistisch Verbond (Pottenbrug 4, Antwerpen) – na afspraak 03 233 70 32
  6. Bij Daphne – dadekeukelaere@gmail.com
  7. Bij Jan – voorzitter@osb.be
  8. Bij Rik – rik.rottger@vub.be