Elk jaar studeren duizenden studenten af aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), en allemaal hebben ze een masterproef geschreven om hun diploma te kunnen behalen. Helaas verdwijnt dat werk meestal ergens in de kast, maar de Oudstudentenbond VUB en deMens.nu willen dat werk net terug uit de kast halen en in de kijker zetten.

In de zomer van 2021 konden alle VUB masterstudenten, die in het academiejaar 200-2021 een masterproef schreven en slaagden, hun masterproef indienen en laten evalueren door onze deskundige vakjury.

De voorzitter van de jury, Karin Verelst (dr. in Wijsbegeerte), bestudeerde samen met de juryleden Yvan D'heur (master in Agogiek), Kaat Peeters (master in Criminologische Wetenschappen & master in Gender en Diversiteit), Anton Van Dyck (master in de Rechten) en Tony Tillez (ex-voorzitter OSB VUB) alle inzendingen op hun wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie, kritische houding en leesbaarheid. De jury had al snel in de gaten dat de inzendingen in twee categorieën konden worden verdeeld: werken uit de Humane Wetenschappen en werken uit de Exacte Wetenschappen. De jury heeft dan ook unaniem besloten om een winnaar per categorie aan te duiden:

  • De winnaar binnen de Humane Wetenschappen is: Lien Smets met “Nudgen in tijden van Corona: hoe nudgetechnieken voor een grotere gedragsintentie bij jongeren kunnen zorgen in het naleven van de coronamaatregelen”. Lien Smets deed maatschappelijk relevent onderzoek, nam in haar werk een kritische houding aan en formuleerde een aantal mogelijke aanbevelingen voor de beleidsmakers. Deze houding van kritische wetenschappelijke betrokkenheid beviel de jury zeer.
  • De winnaar binnen de Exacte Wetenschappen is: Florine Janssens met “Kidney Stone Prevention. Effect of kidney stone prevention on urinary risk factors for kidney stone formation and new stone formation: a single-centre retrospective cohort study”. Florine Janssens heeft in haar werk een grondig, eerlijk en zonder-bias onderzoek over verschillende behandelingsmodellen voor nierstenen gevoerd; ook hier weer een doortastende houding die de jury aansprak.

Helaas hebben wij de winnaars nog niet feestelijk in de bloemetjes kunnen zetten maar uitstel is zeker geen afstel! Zodra we kunnen, zullen we een nieuwe datum kiezen om de winnaars en alle deelnemers te huldigen!

Ontdek in de komende weken de samenvattingen dat de winnaars schreven over hun werk, zowel in ons Brussels Alumni Magazine als op onze website en sociale media.