Geert Royemans (1974), voor velen beter bekend onder zijn geuzennaam Gorby, is de wandelende OSB-encyclopedie. Dat zegt hij zelf, maar wij kunnen het enkel beamen. In zijn professioneel leven is hij Teamleader Workplace Support Benelux & France bij het internationaal bedrijf Honeywell.

Geert Royemans was als student al zeer geëngageerd. Zo is jarenlang één van de stuwende krachten geweest achter het BSG-gtgv en de BSG-zaal. Ook nadat hij de aulabanken reeds had verlaten, zorgde hij er vanuit de de Raad van Bestuur van de BSG AS (de zaal) voor dat studenten hun activiteiten konden laten doorgaan in de legendarische zaal op de campus. Daarnaast was en is hij nog steeds één van de sterke krachten achter het Vrijzinnig Zangfeest dat jaarlijks plaatsvindt op de campus van de Vrije Universiteit Brussel.

Geert begon zijn professionele carrière als stafmedewerker bij de Oudstudentenbond. Na zijn ‘werktijd’ bij OSB, werd hij raadslid en bekleedde hij verschillende functies binnen het OSB-bestuur.

In 2019 werd hij voorzitter. Onder zijn voorzitterschap, dat deel in het COVID-tijdperk kwam te liggen, zette hij zich in om de VUB en de OSB dichter bij elkaar te brengen. Gorby is ook de man van de kleine, maar zeer fijne activiteiten, die onder zijn voorzitterschap welig werden georganiseerd. Hij is binnen OSB ook gekend als de steun en toeverlaat van het personeel en van vele jongere bestuursleden die steeds op hem kunnen rekenen. Zelfs vandaag, nu hij geen bestuurslid meer is, kunnen we nog op dagelijkse basis op zijn kennis én zijn bereidheid rekenen. Geert Royemans heeft intussen meer dan 20 jaren OSB op zijn teller staan en we hopen dat daar nog vele jaren mogen bij komen!