Eddy Van Gelder studeerde in 1973 af als licentiaat in de economische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij werkte achtereenvolgens voor Brouwerij Haelterman en het Instituut voor Kadervorming van de PVV en als directeur van de studiedienst van de PVV. Van 1984 tot 2017 was hij algemeen directeur van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij Brussel (GIMB).

Van 1989 tot 1994 was hij lid van de Raad van Bestuur van de Vrije Universiteit Brussel. Op vraag van rector Benjamin Van Camp werd hij in 2002 voorzitter van de raad van bestuur van de VUB in opvolging van wijlen Em. Prof. Dr. Rik Van Aerschot een functie die hij tot 2020 uitoefende. Hij werd opgevolgd door Karsten De Clerck.

Eddy kende onder zijn mandaat drie verschillende rectoren: Benjamin Van Camp, Paul De Knop en Caroline Pauwels. Hij begon zijn mandaat in de periode van de invoering van het financieringsdecreet, de BAMA-structuur, de verplichte associatievorming en kwaliteitszorg. Geen makkelijke dossiers, maar waar hij zette er steeds zijn tanden in en loodste de onze Alma Mater door deze woelige wateren. Ook stond hij aan de wieg van niet één, maar twee huisstijlwijzigingen van onze Vrije Universiteit Brussel. Daarbovenop bouwde hij samen met Paul De Knop aan de verdere professionalisering van de universiteit.

Eddy Van Gelder staat gekend als een bruggenbouwer. Dat uitte zich vooral in de toenadering tot de ULB die begon bij rector Van Camp, maar die zich vooral uitte in zijn samenwerking met wijlen rector Pauwels. Het uitte zich evenzeer in de samenwerking die de Oudstudentenbond steeds met hem heeft gehad: constructief, efficiënt en warm.