“To deny people their human rights is to challenge their very humanity” sprak Nelson Mandela meer dan 26 jaar geleden. Zijn woorden worden helaas vandaag terug brandend actueel in het licht van terroristische aanslagen, religieus fundamentalisme en een ongeziene vluchtelingenstroom. De samenleving lijkt soms zelfs te vergeten dat alle mensen een aantal onvervreemdbare rechten hebben. Rechten die overal gelden en die nooit ofte nimmer uitgehold mogen worden, niet omwille van angst, niet op basis van intolerantie of onder het mom van veiligheid. Daarom gaan we in deze editie van het Brussels Alumni Magazine terug naar de basis van onze verlichte maatschappij. De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is een heerlijk stukje tekst. Een prachtig staaltje politieke eensgezindheid. Een perfecte richtlijn voor hoe we verondersteld worden om te gaan met elkaar. Waar mensenrechten onder druk komen te staan is het aan ons om op te staan. Als VUB’ers dragen wij de fundamentele waarden en normen van de universele verklaring voortdurend met ons mee. Met een kritische maar open geest, streven wij naar solidariteit en vooruitgang en trekken we ten strijde tegen discriminatie en intolerantie. Dat is toch wat ik heb meegekregen tijdens mijn tijd aan de VUB. Uiteraard kan u in deze editie ook genieten van een nabeschouwing van het geweldige OSB tuinfeest. We blikken samen met CAVA vooruit naar St.V en keren even terug naar Rio 2016 voor een nabespreking met Eddy De Smedt. Veel leesplezier.

Download pdf