Een boeiend panelgesprek, aangevuld met Marijn Devalck die verschillende jail songs brengt van Johnny Cash.

Er is dringend een alternatief nodig voor onze huidige Belgische gevangenissen. Daarover is men het doorgaans eens. De kerntaak van een gevangenis is de gevangene individueel en veilig voorbereiden op een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Zonder herval of recidive dus. En daar wringt het schoentje. De negatieve effecten zijn gekend; de nood aan een oplossing dringt zich op. Die oplossing komt in de vorm van detentiehuizen, als vervanging voor de huidige gevangenissen.

Detentiehuizen bieden aan gedetineerden de mogelijkheid om een individueel oplossingstraject te doorlopen, conform de regels van de Basiswet, met betere slaagkansen voor een leven na de opsluiting. Bovendien creëren deze huizen boeiende opportuniteiten voor stadsvernieuwing. Een eerste vorm van dergelijke detentiehuizen werd alvast door de regering goedgekeurd en komt in de vorm van transitiehuizen: kleinschalige opvanginitiatieven voor gedetineerden aan het einde van de straftijd.

Op 27 november organiseren we in Brussel een panelgesprek met verschillende experten rond deze thematiek. Naast het panelgesprek luistert Marijn Devalck, spreekbuis en ambassadeur van dit project, de avond op met verschillende jail songs uit het repertoire van Johnny Cash

Een organisatie van huisvandeMens Brussel, Oudstudentenbond VUB, de Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG) en Uitstraling Permanente Vorming vzw.

Meer info in de flyer. Inschrijven kan via  www.vrijzinnigbrussel.be/ndg.