Op 21 juni 2017, de Internationale Dag van het Humanisme, reikt de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) voor de 15de keer de Prijs Vrijzinnig Humanisme uit.

De Vrije Universiteit Brussel wordt bekroond als onderwijs- en onderzoeksinstelling die een grote bijdrage heeft geleverd aan de emancipatorische gedacht, de levensbeschouwelijke gelijkberechtiging en de verspreiding van het humanistische gedachtegoed.

Prof. em. en ererector Silvain Loccufier is al decennialang een van de grote voorvechters en pleitbezorgers van dat gedachtegoed en wordt geloofd voor zijn onvermoeibare engagement en activistische daadkracht.

Programma:

Inleiding door Mario Van Essche, HVV-voorzitter en juryvoorzitter. Laudatio voor prof. em. en ererector Silvain Loccufier door dr. Jean Paul Van Bendegem. Aanvaardingsrede door prof em. en ererector Silvain Loccufier. Laudatio voor Vrije Universiteit Brussel door prof. em. Willem Elias. Aanvaardingsrede door rector Caroline Pauwels.

Met muzikale omlijsting en receptie.

De deelname is gratis. Graag vooraf inschrijven, want de plaatsen zijn beperkt: ingrid.van.eyken@h-vv.be, T. 03 205 73 05