In de lezing Polarisatie en verbinding wordt duidelijk dat tegengestelde standpunten bij een open democratie horen.

Polarisatie is dan ook niet abnormaal. Maar soms escaleren spanningen in scholen, in wijken of zelfs binnen organisaties in zeer problematische mate.
Hoe pak je dat aan?
De spreker benadert dit vraagstuk tweeledig: enerzijds proberen we begrijpelijk te maken hoe polarisatie tot stand komt, anderzijds reiken we methodes aan die mogelijke escalatie kunnen counteren.

Gastspreker is Chris Wyns, Chris Wyns is opleider bij Hannah-Arendt instituut. Zijn expertise omvat de domeinen polarisatie en omgaan met morele dilemma’s, diversiteit en verbinding. Hij kan bogen op zijn jarenlange onderwijservaring als pedagogisch begeleider, directeur en leraar.
Ook na zijn opleiding tot polarisatietrateeg (Inside Polarisation) gaat Chris regelmatig aan de slag met groepen en teams.

De toegang is gratis!


Inschrijven geeft zekerheid op een plaats en kan via: herentals@deMens.nu